PR Connexion Media Active PR Connexion Media Active    
Εισαγωγή Είμαστε πάντα στο πλευρό σας    

Εταιρία
Υπηρεσίες
Εταιρικές συνεργασίες
Επικοινωνία

English
Deutsch

Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Εταιρική Επικοινωνία

  • Σχεδιασμός ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής

  • Ανάπτυξη ενιαίας εταιρικής επικοινωνιακής στρατηγικής

  • Δελτία Τύπου και ενημερωτικό υλικό για εκπροσώπους των ΜΜΕ

  • Υποστήριξη των δημοσιογράφων κατά την έρευνά τους

  • Προετοιμασία συνεντεύξεων

  • Συγγραφή επίσημων δηλώσεων και ανακοινώσεων

  • Εταιρικά βίντεο παρουσίασης

  • Επεξεργασία δημοσιευμάτων (αποδελτίωση) και διαμόρφωση ατζέντας

  • Διαμόρφωση αποτελεσματικών σχέσεων με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ

  • Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου και εταιρικών εκδηλώσεων

 

 
PR Connexion Media Active
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Εταιρική επικοινωνία
Τηλεοπτική εμφάνιση
Διαχείριση των ΜΜΕ σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Παραγωγή ταινιών
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις
Μεταφράσεις
 
Στον τομέα της επικοινωνίας σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι: Οι σωστές αποφάσεις μιας επιχείρησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν δεν επικοινωνηθούν σωστά