PR Connexion Media Active PR Connexion Media Active    
Εισαγωγή Είμαστε πάντα στο πλευρό σας    

Εταιρία
Υπηρεσίες
Εταιρικές συνεργασίες
Επικοινωνία

English
Deutsch

Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Διαχείριση των ΜΜΕ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

  • Προετοιμασία εγχειριδίων διαχείρισης κρίσεων

  • Προετοιμασία επίσημων δηλώσεων και ανακοινώσεων

  • Ειδική τηλεοπτική εκπαίδευση για ανακοινώσεις κρίσιμων θεμάτων

  • Συντονισμός Κέντρου Τύπου κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

  • Οργάνωση επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και οργανισμών, φορέων και κρατικών αρχών

  • Διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο

 

 
PR Connexion Media Active
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Εταιρική επικοινωνία
Τηλεοπτική εμφάνιση
Διαχείριση των ΜΜΕ σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Παραγωγή ταινιών
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις
Μεταφράσεις
 

Είμαστε πάντα στο πλευρό σας με επαγγελματισμό, υπεθυνότητα και αξιοπιστία