PR Connexion Media Active PR Connexion Media Active    
Εισαγωγή Είμαστε πάντα στο πλευρό σας    

Εταιρία
Υπηρεσίες
Εταιρικές συνεργασίες
Επικοινωνία

English
Deutsch

Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Τηλεοπτική εμφάνιση

"Προετοιμασία επιτυχημένης τηλεοπτικής εμφάνισης"

Τηλεοπτική εμφάνιση: παγίδες και ευκαιρίες. Θεωρία και πρακτική για μία επιτυχημένη παρουσία/παρουσίαση στην τηλεόραση.

Η τηλεοπτική μας εκπαίδευση είναι

  • Απόλυτα εμπιστευτική

  • Απόλυτα επαγγελματική

  • Απόλυτα προσωπική

Το χρονοδιάγραμμα, το περιεχόμενο και ο αριθμός συμμετοχής στην τηλεοπτική μας εκπαίδευση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.

Ειδική τηλεοπτική εκπαίδευση για τη διαχείριση κρίσεων.

 

 

 

 

 
PR Connexion Media Active
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Εταιρική επικοινωνία
Τηλεοπτική εμφάνιση
Διαχείριση των ΜΜΕ σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Παραγωγή ταινιών
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις
Μεταφράσεις
 

Είμαστε πάντα στο πλευρό σας με επαγγελματισμό, υπεθυνότητα και αξιοπιστία