PR Connexion Media Active PR Connexion Media Active  
  Είμαστε πάντα στο πλευρό σας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεντεύξεις Τύπου

Η Πρώτη Συνέντευξη Τύπου της αεροπορικής εταιρίας GERMANWINGS στην Ελλάδα, Αθήνα Ιούνιος 2003.

Συνέντευξη Τύπου της γερμανικής αεροπορικής εταιρίας Lufthansa με θέμα "New Business Class", Αθήνα Νοέμβριος 2003.

Συνέντευξη Τύπου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Αποχώρηση του Γενικου Διευθυντή Dr. Matthias Mitscherlich".(από αρ. προς τα δεξ.) ο Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή, Δρ. Ι. Παράσχης, ο μελλοντικός Γενικός Διευθυντής, A. van der Meer, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κ. Βαϊτσος, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου, Dr. J. Choisi, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΑΑ, Dr. M. Mitscherlich.

Συνέντευξη Τύπου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Αποχώρηση του Γενικου Διευθυντή Dr. Matthias Mitscherlich".(από αρ. προς τα δεξ) ο μελλοντικός Γενικός Διευθυντής, A. van der Meer, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κ. Βαϊτσος, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΑΑ, Dr. M. Mitscherlich, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου, Dr. J. Choisi.

Συνέντευξη Τύπου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Αποχώρηση του Γενικου Διευθυντή Dr. Matthias Mitscherlich".(από αρ. προς τα δεξ.) ο Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή, Δρ. Ι. Παράσχης, ο μελλοντικός Γενικός Διευθυντής, A. van der Meer, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΑΑ, Dr. M. Mitscherlich, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου, Dr. J. Choisi.

Έλληνες δημοσιογράφοι και ανταποκριτές ξένου τύπου παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την Συνέντευξη Τύπου, Οκτώβριος 2002.