PR Connexion Media Active PR Connexion Media Active  
  Είμαστε πάντα στο πλευρό σας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιλοξενία ΜΜΕ

Φιλοξενία Ελλήνων δημοσιογράφων του εξωτερικού σε συνεργασία με το Υπουργείο Τύπου, Αθήνα 2002. Oι υπάλληλοι της Lufthansa στην Κύπρο. H Dr. Choisi ήταν σύμβουλος για την επιλογή του Κέντρου Τύπου για την διαχείριση των ΜΜΕ σε κατάστάση έκτακτης ανάγκης της Γερμανικής αεροπορικής εταιρίας Lufthansa στην Κύπρο, Σεπτέμβριος 2003.