PR Connexion Media Active PR Connexion Media Active    
Εισαγωγή Είμαστε πάντα στο πλευρό σας    

Εταιρία
Υπηρεσίες
Εταιρικές συνεργασίες
Επικοινωνία

English
Deutsch

Υπηρεσίες
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις

 • Για την επιτυχημένη τοποθέτηση εταιρικών προϊόντων: σχεδιασμός, διοργάνωση και συντονισμός επικοινωνιακής και διαφημιστικής στρατηγικής, μάρκετινγκ και δημόσιων σχέσεων

 • Διοργάνωση και υλοποίηση

  • εταιρικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

  • συνεδρίων, επαγγελματικών συναντήσεων και σεμιναρίων

  • διαφημιστικής καμπάνιας

 • Σχεδιασμός και παραγωγή

  • ηλεκτρονικών διαφημίσέων, καταχωρίσεων κτλ.

  • έντυπων υλικών, εταιρικών παρουσιάσεων, προσκλήσεων, κτλ.

 • Οικονομικές και νομικές υπηρεσίες

 

 
PR Connexion Media Active
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Εταιρική επικοινωνία
Τηλεοπτική εμφάνιση
Διαχείριση των ΜΜΕ σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Παραγωγή ταινιών
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις
Μεταφράσεις
 
Στον τομέα της επικοινωνίας σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι: Οι σωστές αποφάσεις μιας επιχείρησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν δεν επικοινωνηθούν σωστά